Tin cậy

Flash Emoji Keyboard

Tải về 250k - 500k
Phiên bản mới nhất 1.0.1130.1208
Xếp hạng 4.17

Mô tả của Flash Emoji Keyboard

Bàn phím <b>Flash Emoji Keyboard </b>là một ứng dụng bàn phím <b>emoji </b>được tùy chỉnh cao so với các bàn phím khác. Bàn phím này thay đổi tốc độ nhanh mà bạn từng có thể nhắn tin với tính năng đoán từ tinh vi. [...]

Người dùng đánh giá cho Flash Emoji Keyboard

Md. Shakil
5

good

nice

Elvedin Sahic
5

cool

Roshan Roshan 5773
5

Supe keyboard

Flash

marketstore93